coronalocatie - de app voor beter inzicht in de coronadreiging in jouw buurt

coronalocatie is een applicatie voor burgers, ouders, werknemers, werkgevers, ondernemers, zorgprofessionals, kortom voor alle Nederlanders. Mensen die eigenlijk maar één echt ding willen weten: hoe groot is op dit moment het risico op corona in mijn buurt?
Daarnaast presenteert coronalocatie.nl ook de 'goed nieuws kaart', een kaartlaag die laat zien waar de besmettingen dalen. De blauw kaartlaag kan aan- en uitgezet worden en toont in blauwe kleuren waar en in welke mate de besmettingen dalen.

"Iedereen moet naar zijn eigen risico kijken. Je moet weten wat je lokale besmettingrisico is. (...) Die informatie heb je nodig om zelf beslissingen te kunnen nemen om naar buiten te gaan, te vliegen of in de buurt van anderen te komen."

Mike Ryan, directeur WHO Health Emergency Programma

BETER INZICHT IN CORONA IN JOUW BUURT

In uw buurt
De app kijkt in een straal van 2,5 km naar het aantal besmettingen bij jou in de buurt. Ongeacht gemeentegrenzen.
Trend in cijfers
De trend van de laatste 7 dagen is direct inzichtelijk. Je ziet direct of het aantal besmettingen in jouw buurt toe of afneemt?
Eenvoudig te begrijpen
In één oogopslag zie je het aantal besmettingen. Geen ingewikkelde cijfers zoals het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Gewoon een helder getal.

Highlights coronalocatie.nl

Zo duidelijk als een weerradar

Dankzij de geanimeerde weergave van het verloop en de intensiteit van het aantal besmettingen per locatie -vergelijkbaar met een weerradar- geeft coronalocatie.nl de gebruikers een duidelijker inzicht in de risico’s in hun directe omgeving. Anders dan de Coronamelder-app van de overheid, geven we de gebruikers een persoonlijk relevant beeld van de situatie in hun omgeving, zonder dat we ze via Bluetooth hoeven te volgen (met alle bezwaren die mensen daarbij hebben i.v.m. hun privacy, etc.)

Inzicht in de lokale coronadreiging

coronalocatie.nl vertaalt de officiële landelijke RIVM-data naar ‘jouw’ locatie en geeft in één heldere, grafische weergave antwoord op de vragen die de burgers hebben:

  • Hoe staat het met de besmettingen in mijn directe omgeving, in mijn buurt?
  • Hoeveel gevallen zijn er nu in mijn buurt?
  • Neemt het toe of neemt het af en in welke mate?
  • Is het hier relatief veilig? Of moet ik nu even extra oppassen?
coronalocatie.nl helpt de gebruikers zich beter te informeren en bewust te maken van de lokale corona-situatie. Wanneer de gebruiker ziet dat het aantal gevallen van Corona in de buurt -en dus de risico’s- toenemen, dan kan hij zijn gedrag aanpassen.

Coronalocatie.nl als website en als Webapp

Vanwege de strikte regels rond apps met als thema corona kunnen we onze app nog niet via de Google Playstore en via de Apple App store aanbieden. U kunt de app wel bekijken in de browser, en vanuit de browser de app op uw telefoon installeren. Zie de instructies bij de veelgestelde vragen.
Ga naar coronalocatie.nl