Privacyvoorwaarden

Coronalocatie.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coronalocatie.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. Coronalocatie.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. De gebruiker kan deze in het cookieconsent aan- en uitzetten:

  • IP-adres (we anonimiseren het IP adres zodat we het niet naar een uniek ip-adres kunnen herleiden)
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Informatie over gebruikersvoorkeuren die in cookies zijn opgeslagen tbv advertenties.

Statistieken

Het doel van deze verwerking is inzicht te krijgen in de bezoekers aantallen en karakteristieken om daarmee de website te optimaliseren. Deze gegevens worden binnen het analytics onderdeel van de website gemeten en vastgelegd.

Advertenties

Het doel is om, indien gebruiker toestemming geeft, gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Data

We benadrukken dat de gegevens over besmettingen met corona geen persoonsinformatie bevatten. We maken daarbij gebruik van informatie die het RIVM deelt per gemeente. Deze informatie is niet te herleiden tot individuele personen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Coronalocatie.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
Coronalocatie.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Coronalocatie.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Aanbieden van gepersonaliseerde advertenties op basis van gebruikersinstellingen.

Google Analytics

Wat betreft het gebruik van Google Analytics. Dit gebruiken we om inzicht te krijgen in onze bezoekers. Maar we willen de privacy van onze bezoekers wel waarborgen en hebben op advies van de AP (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/138._handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_aug_2018.pdf) de volgende zaken aangepast:

  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
  • Google verwerkt niet het gehele IP adres (masking aan)
  • Delen van gegevens met Google staat uit
  • De gebruiker wordt geinformeerd over het gebruik van Google Analytics
  • Er wordt geen gebruik gemaakt wordt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies

Geautomatiseerde besluitvorming

Coronalocatie.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coronalocatie.nl) tussen zit.

Coronalocatie.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coronalocatie.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: de gegevens die we analyseren met Google Analytics worden 2 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coronalocatie.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coronalocatie.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Coronalocatie.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coronalocatie.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Coronalocatie.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coronalocatie.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken via [email protected]

Team coronalocatie.nl / coronalocator.online
Uppermoor BV, KvK 80332692
Achterweteringseweg 13, 3738MB, Maartensdijk.

Met vriendelijke groet,
Pieter-Frank van Boven en André van der Veen